Vattenfilter

Team Vending Support AB har specialiserat sig på filter för användning i dryckessystem i mer än 20 år, och har ställt stora krav på våra filters förmåga att samla så små partiklar som möjligt.

Varför ska vi ha vattenfilter?

Behöver vi verkligen vattenfilter? Rent vatten är väl en självklarhet, eller?

Våra kommuner levererar bra vatten men vi vet att små partiklar samlas i vatten-ledningarna, vibrationer från trafik eller i industrihus gör att dessa lossnar och följer med vattnet. T.o.m. stadsvatten, som är "renat", innehåller klor, metaller och svårnedbrytbara organiska föreningar som ansamlas i kroppen och medverkar till att vårt immunförsvar försvagas. Vi kan med andra ord inte veta när eller i vilken koncentration föroreningar, organismer och miljögifter kan finnas i dricksvattnet. 

När dessa småpartiklar finns i vattnet ger det även sämre smak och funktion. 

Vattenfilter för kaffemaskiner

Det största problemet i varmdrycks-automater är läckande ventiler, orsakat i många fall av kalkföreningar. Kalk är nödvändigt för ett gott kaffe, men det kan orsaka problem när kalken tillsammans med andra partiklar bygger upp avlagringar i kaffemaskinen, som sedan släpper och flyter omkring i vattenbehållaren. 

Våra vattenfilter reducerar detta förlopp betydligt, och i vissa fall reduceras det helt. 

Vattenkvalitén är vår målsättning!

Vår målsättning är att höja vattenkvalitén och ge bättre smak och funktion i dryckessystemen.  Våra vattenfilter samlar partiklar ner till 0,2 µm. Våra filter har rimlig storlek med diameter på 80 mm som ger en flödeshastighet på ca 2 liter/min och höjd från 355 mm  till 635 mm där höjden indikerar om filtret skall klara ca. 3000 liter eller 12000 liter innan det behöver bytas. 

Normalt sett när vi dricker vatten så spolar vi vattnet först, och därmed erhåller en möjlighet att besiktiga vattnet samtidigt som vi spolar bort eventuella rester. Dryckessystemen är anslutna direkt till vattennätet och gör det omöjligt att besiktiga vattnet som går in i dryckessystemen.

Genom den fina partikel filtreringen vi erbjuder i våra filter kan vi på de flesta ställen visa förbättringen. 

Man ser med egna ögon klar skillnad på filtrerat eller inte filtrerat vatten. 
Våra vattenfilter garanterar därmed en  jämn kvalitet på vattnet som går in i dryckessystemen.

Everpure vattenfilter typ ”H” har utvecklats för användande till

  • Varmdrycksdispensrar
  • Kaffemaskiner & kaffeautomater
  • Espressomaskiner
  • Samt små ismaskiner

Eftersom de alla är mottagliga för kalkbeläggningar. 

Patronerna har en speciell inbyggd kammare med en polyfosfat som med bypassteknik doserar rätt mängd under hela livslängden. Polyfosfat är en stabilisator som hämmar kalkbeläggningar genom att motverka kedjebildning av kalk, som annars bildar kalkflagor i vattentankar och ventiler.