2CB5 | Team Vending Support
2CB5

2CB5

Artikelnummer: 129617052CB5
EV961705

Aktivt kolblock fångar partiklar ner till 5 µm,

tar bort oönskad lukt och smak.

Absolut filtrering.

Certifierad enligt NSF/ANSI standard 42, Klass1

Mått: 26 * 8,25 cm. Flödeshastighet: 3,8 l/min.

Beräknad kapacitet c:a 11.000 liter eller bytes efter 12 månader.

Ladda ner pdf

pdf/2cb5-ev961705swe.pdf
pdf/2cb5-ev961705swe