4CB5 | Team Vending Support
4CB5

4CB5

Artikelnummer: 129617164CB5

Aktivt kolblock fångar partiklar ner till 5 µm,

tar bort oönskad lukt och smak.

Absolut filtrering.

Certifierad enligt NSF/ANSI standard 42, Klass1

Mått: 37 * 8,25 cm. Flödeshastighet: 6,3 l/min.

Beräknad kapacitet c:a 22.000 liter eller bytes efter 12 månader.

Ladda ner pdf

pdf/4cb5-ev961716-eng.pdf
pdf/4cb5-ev961716-eng