4DC | Team Vending Support
4DC

4DC

Artikelnummer: 149601464DCP
Aktivt kol-filtrering med precote-teknologi.
Tar effektivt bort oönskad lukt och smak.
Absolut filtrering fångar 99,999% av alla partiklar ner till 0,2 µm. 
Bakteriesäkert Log-5 med Micro-Pure II AgION™. 

Certifierad enligt NSF/ANSI standard 42 och 53 

Mått: 37 * 8,25 cm. Flödeshastighet: 1,9 l/min.
Beräknad kapacitet c:a 5.600 liter eller bytes efter 12 månader.